Ivance můžete pomoci zasláním daru na sponzorský účet:

 83297339/0800 variabilní symbol 4848

BIC/SWIFT: GIBACZPX

IBAN: CZ3708000000000083297339

Účet je vedený u nadace Život dětem o.p.s., Koclířova 771, 198 00 Praha 9-Kyje. Ivance přidělila variabilní symbol 4848, který je důležité při odesílání případných darů uvádět.

Potvrzení o převzetí daru pro daňové odpočty Vám ráda vystaví Život dětem o.p.s. po vyplnění formuláře.

QR kód pro zaslání daru (částku lze změnit):

Za veškerou pomoc a podporu moc děkujeme.

Rodiče Ivanky